สมการของความสำเร็จ

สมการของความสำเร็จ | เคล็ดลับที่เปลี่ยนคุณเป็นผู้สำเร็จได้ – งานผ่านเน็ต

สมการของความสำเร็จ :เป็นเคล็ดลับที่เปลี่ยนคนธรรดาแบบเราๆ ให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ ทั้งเรื่องงาน การเงิน และความสำเร็จด้านอื่นๆ ด้วย แค่คุณทำตามสมการนี้เท่านั้น ความแตกต่างระหว่าง “คนที่ประสบความสำเร็จ” กับ “คนที่ล้มเล้ว” นั้น น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คนทั้ง 2 กลุ่มนี้ต่างกัน อาจจะเป็นด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ โอกาส ทัศนคติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำหนดความสำเร็จที่แตกต่างจริงหรือ? มาหาคำตอบกันครับ ผมได้มีโอกาสอ่านผลงานของ ดร.คาซูโอะ อินาโมริ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เคียวเซร่า ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ท่านได้ให้ …