หัวใจเศรษฐี

หัวใจเศรษฐี | อยากรวยต้องนำหลักธรรม 4 ข้อนี้ไปปฏิบัติ – งานผ่านเน็ต

หัวใจเศรษฐี : หลักธรรมะ 4 ข้อ อุ อา กะ สะ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ ให้สาธุชนนำไปปฎิบัติตามแบบเคร่งครัดก็จะสามารถเป็นผู้ที่ร่ำรวยเงินทองได้ หลายท่านที่นับถือศาสนาพุทธ คงจะเป็นเรื่องปกติที่เราจะได้ยินคำสอนในเรื่อง ทางสายกลาง ลด ละ เลิกกิเสลต่างๆ ใช่ไหมครับ แต่จริงๆ แล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างทรัพย์สมบัติไว้ด้วยเช่นกัน บุคคลใดต้องการความรำรวยทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศ ต้องปฏิบัติตามหัวใจเศรษฐี 4 ข้อนี้ด้วยกัน โดยต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงจะประสบความสำเร็จได้ครับ หัวใจเศรษฐี 4 ข้อ …