5 คุณสมบัติสู่ความสำเร็จ | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน100% – งานผ่านเน็ต

5 คุณสมบัติสู่ความสำเร็จ : เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากขึ้น ทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จ ทั้งงานประจำ ธุรกิจส่วนตัว

5 คุณสมบัติสู่ความสำเร็จ

 

5 คุณสมบัติสู่ความสำเร็จ ในการทำงานมีอะไรบ้าง?

คุณสมบัติที่ 1 ความอดทน
ไม่ว่าการทำงานในรูปแบบใดก็จำเป็นต้องอาศัยความขยัน และความอดทนเป็นพื้นฐานในการทำงานทุกชนิด เพราะว่าความอดทนจะเป็นบันไดขั้นแรกในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ ไม่เพียงแต่ความอดทนในการทำงานเพียงเท่านั้น ทั้งยังต้องมีความอดทนในการเผชิญหน้ากับปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ มีอาจจะมากระทบ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม หากการทำงานสิ่งใดแล้วนั้น ขาดความอดทนเป็นพื้นฐาน งานก็คงไม่อาจจะสำเร็จได้ดังที่หวังไว้

คุณสมบัติที่ 2 การตรงต่อเวลา
นิสัยโดยส่วนใหญ่ของคนไทย มักจะยืดหยุ่น ผ่อนปรน เป็นพื้นฐานสำคัญ และนิสัยเช่นนี้ได้ส่งผลไปถึงการทำงานด้วยเช่นกัน ทำให้คนไทยมักละเลยและไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการนัดหมาย การไปให้ทันตามเวลาที่นัดหมาย และความตรงต่อเวลา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หลายธุรกิจมักจะไม่ประสบความสำเร็จ การไม่ใส่ใจเวลานัดหมาย การเลื่อนเวลานัด การไปสายกับสารพัดข้อแก้ตัว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การค้า การเจรจาธุรกิจของไทยมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่หากเราปรับเปลี่ยนและหันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องของเวลา ก็จะช่วยให้เรามีแบบแผน ดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน

คุณสมบัติที่ 3 การเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นบันไดอีกขั้นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อมีการนำเสนอวิธีคิด การเปิดประชุม การเปิดใจ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้น เมื่อมีการเปิดใจ เสนอแนะความคิดเห็น หลายครั้งมักทำให้ถูกไม่พอใจ และกลับกลายเป็นว่าเป็นการหักหน้า แย่งชิงผลงาน แต่การเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั้น จะช่วยเพิ่มทางเลือกและช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยับขยายธุรกิจ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้สำเร็จอีกด้วย

คุณสมบัติที่ 4 ความสุภาพนอบน้อม
ในสังคมปัจจุบันผู้คนเริ่มละเลยกับเรื่องความสุภาพ นอบน้อม ต่อกันและกัน เพราะต่างฝ่ายต่างก็คิดว่า เราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล สามารถทำได้ทุกอย่าง ตัดสินใจได้ทุกอย่าง แต่ความสุภาพนอบน้อมในการทำงานนั้น จะทำให้เกิดความเมตตา เอ็นดู ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจด้วยกัน ลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงาน ความสุภาพนอบน้อมจะเป็นบันไดที่ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

คุณสมบัติที่ 5 ความเป็นมืออาชีพ
การทำงานทุกสิ่งนั้น นอกจากจะอาศัยความเชี่ยวชาญ ความขยัน และบันไดขั้นอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่สิ่งหนึ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน นั่นก็คือ .. “ความเป็นมืออาชีพ” เพราะสิ่งหนึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บันไดความสำเร็จสมบูรณ์ เพราะความเป็นมืออาชีพในการทำงาน จะตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่าง จะทำงานอย่างมืออาชีพ ต้องมีความอดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เปิดใจรับฟัง และต้องไม่ลืมความสุภาพนอบน้อม

SUCCESS

เพราะด้วยความเป็นมืออาชีพในการทำงาน จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของการทำงาน และทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบไหน ทุกคนต่างก็มุ่งหวังการทำงานอย่างประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น 5 คุณสมบัติสู่ความสำเร็จในการทำงานสามารถนำไปใช้ในการทำงานทุกรูปแบบ แล้วพบกันในบทความหน้าครับ

 

“เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 100% ยกเว้นตัวเราเอง”

 

เครดิต: http://www.siamarcheep.com/5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88.html

พนักงานประจำ” สร้างรายได้ช่องทางที่ 2 จากงานผ่านเน็ต โดยไม่ต้องขายของแม้แต่ชิ้นเดียว

1 thought on “5 คุณสมบัติสู่ความสำเร็จ | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน100% – งานผ่านเน็ต

  1. Pingback: นิสัยคนสำเร็จ | 8 นิสัยที่คนประสบความสำเร็จระดับโลกมีเหมือนกัน - งานผ่านเน็ต

แสดงความคิดเห็น